1.)Rendelet-tervezet képviselő-testületi hatáskör átruházásáról