12 Radnóti Miklós utca 280/5 hrsz alatti ingatlan felajánlásáról