15 A Rézsű utca (1027/4 hrsz) egy részének bérvevételére irányuló kérelemről