+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-22

Képviselő testületi ülés
2024. március 21-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2024. március 21-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő: Spéth Géza


1. Beszámoló a 2024. február 6-a és 2024. március 13-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


3/a.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2024. január 1-től 2024. február 29-ig)

Előterjesztő: Spéth Géza


3/b.) Beszámoló a Jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2024. január 1-től 2024. február 29-ig)

Előterjesztő: dr. Vigh-Papp Kinga Petra


3/c.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2024. január 1-től 2024. február 29-ig)

Előterjesztő: Kőhidi Tamás


4. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) számú rendeletének „VI.” számú módosításárról

Előterjesztő: Spéth Géza


5. Rendelet-tervezet a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


6. Rendelet-tervezet Diósd város nevének és jelképeinek használatáról szóló 1/1993. (II.25.) számú rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


7. Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2023. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Spéth Géza


8. Előterjesztés a szabadidős járőrszolgálat 2024. éves támogatásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


9. Előterjesztés a Diósdi Dió Óvoda körzethatárának kijelöléséről

Előterjesztő: Spéth Géza


10. Bölcsődei térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Spéth Géza


11. Előterjesztés a civil szervezetek 2023. évi támogatásának felhasználásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


12. Előterjesztés Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskolát érintő szervezeti kérdésekről

Előterjesztő: Spéth Géza


14. Előterjesztés a Diósd, Határ utca és a Völgy utca kereszteződésben található kereszten a Krisztus szobor pótlására

Előterjesztő: Spéth Géza


15. Javaslat a Diósd, Balatoni út mentén építendő járdaszakaszokra vonatkozóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel megkötendő szerződésekre vonatkozó testületi döntés meghozatalára

Előterjesztő: Spéth Géza


16. Javaslat a Diósd, Tó köz (2243/8 hrsz. és 2243/11. hrsz) lakók együttműködésével történő felújítására

Előterjesztő:


18. Tájékoztató a Junior ügyről

Előterjesztő: dr. Vigh-Papp Kinga Petra


13. Döntés a német cserediák tábor támogatásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


17. Állásfoglalás a diósdiak egészségét és környezetünket veszélyeztető beruházásokról

Előterjesztő: Spéth Géza


 


 


Összes esemény