+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-28

Tájékoztatás az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületről való elszállításáról

A Diósdi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkatársai a jövőben a város közigazgatási területén folyamatosan ellenőrzik az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának szabályosságát...

 

Tájékoztatás az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületről való elszállításáról

 

A Diósdi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkatársai a jövőben a város közigazgatási területén folyamatosan és kiemelten ellenőrzik az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának szabályosságát, a lakosság komfortérzetének és a szűkös parkolási lehetőségek javítása érdekében, és a környezetszennyezés csökkentése céljából.

 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelete (a továbbiakban: KRESZ) és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezik az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásáról,  a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) pedig az elszállítás eljárásrendjére vonatkozó szabályokat határozza meg.

 

A KRESZ 59. § (3) bekezdése előírja, hogy azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.

 

Diósd illetékességi területén az üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen nem tárolhatók. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

                                                                                                 

Üzemképtelen gépjárműnek az a gépkocsi tekinthető, amelyen nincs rendszám, vagy lejárt a műszaki engedélye.

 

Ezek a járművek közterület-használati engedéllyel mellékúton és legfeljebb 10 napig tárolhatóak a közterületen. A tulajdonos kiértesítése és felszólítása után – amennyiben erre lehetőség van -   az autót a Jegyzői és Igazgatási Iroda közterület-felügyelője - amennyiben a felszólításban megadott határidőn belül a gépjármű a közterületről nem lett elszállítva, vagy levizsgáztatva – elszállíttatja a Totál Kár Kft. 1106 Budapest, Keresztúri út 122.telephelyére.

 

Az IRM rendelet 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a tulajdonos, az üzemben tartó vagy a jármű használója köteles a jármű elszállításával, tárolásával és őrzésével, valamint a jármű értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek térítéseként 17.250 Ft szállítási díjat és 1.200 Ft/nap tárolási összeget megfizetni.

 

Ezen a telephelyen maximum 180 napig (a szállítási és tárolási költség megfizetése esetén) a tulajdonos átveheti az elszállított gépjárműét.

Amennyiben a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja.

 

 


 


Összes esemény