Lakossági fórum- HÉSZ módosítás az új bölcsőde kialakításához

Tájékoztatás Diósd településrendezési eszközeinek módosításáról
önkormányzati és lakossági igények megvalósítása érdekében


Diósd Város Önkormányzata a 138/2022. (VI.23.) számú önkormányzati határozatával döntött Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosításáról. A határozat és mellékletei Diósd kisebb területére vonatkozó módosítási igényt sorol fel.

A településrendezési eszközök módosításának fő célja

A város településrendezési eszközeinek részleges – a településszerkezeti tervre, a Helyi Építési Szabályzatra és a Szabályozási Tervre egyaránt kiterjedő – módosítása a meglévő és tervezett állapot figyelembevételével készült, és az alábbi módosító javaslat került benne megfogalmazásra:

  • Bölcsőde megvalósítása céljából a Diósd 3046/4 és 3098 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítása: a 3046/4 hrsz-ú ingatlan zöldterület Zkp jelű közpark övezeti besorolás megváltoztatása, a zöldterület pótlására a 3097 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági terület Má jelű övezeti besorolásának megváltoztatása

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete

A településfejlesztési eljárás tárgyalásos eljárásban valósul meg. A 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. Az államigazgatási szervek előzetes állásfoglalását, adatszolgáltatását megkértük, a terv a megküldött adatszolgáltatások figyelembevételével elkészült.

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a 19/2017. (IX. 28.) sz. önk. rendeletben foglalt állást.

Fentiek alapján jelen munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása során az Önkormányzat ezúton biztosítja a lakosság és egyéb érintettek számára a jelen módosításra vonatkozó véleményezés lehetőségét. A tervmódosítás dokumentációja a www.diosd.hu oldalon a Polgármesteri Hivatal menüpontban a HÉSZ településkép aloldal alján megtalálható „ Diósd HÉSZ módosítás - partnerségi egyeztetésre 2022. 08. 19..pdf ” elnevezésű dokumentumként (az alábbi linken) vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben megtekinthető. https://diosd.hu/storage/uploads/2022/08/J5PEhE4xpj1nDBWFbUeEO22HYK1HH1KULzsSnY7k.pdf

A részletes tájékoztatás érdekében
Lakossági fórumot tartunk
2022. augusztus 29-én hétfőn 16:00 órakor a
Kék Géza Művelődési Házban.
(2049 Diósd, Szent István tér 5.)

A lakossági fórumon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges vagy emailben az onkormanyzat@diosd.hu címen, vagy személyesen a Diósdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben. A regisztrációhoz kérjük adják meg nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mailcímüket. A regisztráció határideje 2022. augusztus 26. péntek, 10 óra. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon (Diósd Város Önkormányzatának címezve - 2049 Diósd, Szent István tér 1.) vagy elektronikusan lehet megtenni onkormanyzat@diosd.hu címen.