+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-23

KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.30. 00:00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézményvezető helyettes az intézményvezető távollétében felelős vezetője az intézménynek, felelősséggel tartozik a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért és jogszerűségéért. Az Intézményvezetővel együttműködve feladata a jogszabályokban, valamint Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése, Diósd város közművelődési, közösségi életét koordinálja, szervezi, ellátja a Kék Géza Művelődés Ház és Könyvtár működésével kapcsolatos feladatokat, feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a település kulturális kommunikációjának irányítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Munkaviszony (MT)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Diósd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász Arnold az info@muvhazdiosd.hu email címen. A pályázat benyújtásának módja: postai úton Diósd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2049. Diósd, Szent István tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes. A pályázat benyújtható elektronikusan is az onkormanyzat@diosd.hu ÉS a feher.laszlone@diosd.hu email-címekre megküldve.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az intézményvezető-helyettes a MT. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. A munkaviszony létesítése 3 hónapos próbaidő kikötésével történik. Illetmény, juttatások megállapítása az MT. szerint történik. Ha a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll rendelkezésre a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az igénylést bizonyító dokumentum is elfogadható.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános programok és képzések, m.n.s., Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános képzési programok, tovább nem bontható, Nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Végzettségének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat vagy legalább 3 év vezetői gyakorlat.
 • Nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás alatt.
 • A 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4.-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése.
 • Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatni.
 • Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
 • Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezető-helyettesi munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen Egyéb pályázati előnyök:

 • Irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.
 • Helyismeret.
 • Közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat.
 • Kulturális rendezvények szervezésében szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)
 • Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat eredményéről és a kinevezésről a Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Hagyományőrző és Sport Bizottságának véleménye alapján Diósd Város Képviselő-testülete soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu,

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.21.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.29.

 


 


Összes esemény