+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-15

Filó Kristóf atya gyászjelentés

A gyászmise január 27-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Budakeszi Havas Boldogasszony templomban (2092 Budakeszi Fő út 192.).

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága és a rokonság nevében is tudatja, hogy

FILÓ KRISTÓF

kanonok, tb. főesperes, püspöki biztos, plébános

életének 77., papságának 52. évében, 2024. január 9-én

szentségekkel ellátva elhunyt az Úrban.

Paptestvérünk Esztergomban született 1947. október 30-án. Székesfehérváron szentelték pappá 1972. június 24-én. Lelkipásztori szolgálatát Pilisvörösváron kezdte meg, ahol 1972-ben káplán, 1973-1980 között hitoktató volt. Érdligetre 1980-ban került plébánosként, ahol 2001-ig dolgozott. Ellátta a híveket Érd-Újvárosban 1987-től, Diósdon 1988-tól, Érd-Újtelepen 1995-től. 2001-től Budakeszi plébánosa és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium püspöki biztosa. Ez évben pasztorálta Budajenőt és filiáját, Telkit is. 2001-2024 között ellátta a makkosmáriai kegyhelyet.

Munkásságát püspöke tiszteletbeli főesperesi címmel és tanácsadó plébánosi kinevezéssel ismerte el 1997-ben.

Székesegyházi kanonok lett 2009-ben.

Paptestvérünk lelki üdvösségéért 2024. január 27-én (szombat) 10 órakor mutatunk be szentmisét a Budakeszi Plébániatemplomban (Fő út 192.).

Földi maradványait a szentmise után a makkosmáriai templom (Makkosi út 163.) urnatemetőjében helyezzük örök nyugalomra.

 

„Jézusom, ha jön a végnap,

ismerj engem magadénak!” (SzVU 70.)

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Filó Kristóf kanonok, plébános gyászmiséjére és temetésére vonatkozóan

1. A gyászmise január 27-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Budakeszi Havas Boldogasszony templomban (2092 Budakeszi Fő út 192.).

A templom már reggel 8 órától nyitva lesz, a templom oltára előtti ravatalnál 9:50-ig lesz lehetőség kegyeletet leróni és egy szál virágot elhelyezni. Kérjük, hogy a hely adottságaira való tekintettel koszorút ne hozzanak!

2. Kérjük, hogy a szertartás menetét fényképezéssel ne zavarják meg, az Egyházközség által megbízott fotós képei a plébánia honlapján megtekinthetőek lesznek.

3. A temetési szertartás a gyászmise után a Makkosmáriai Angyalok Királynéja kegytemplom urnatemetőjében lesz megtartva szűk körben: a rokonság és a papság részvételével!

A makkosmáriai kegytemplomhoz vezető út a temetés ideje alatt le lesz zárva, a temetésen résztvevő atyákat és rokonokat szállító kisbuszokon kívül más gépjárműveknek nem lesz lehetősége a templomhoz eljutni! Kérjük, hogy ebben az időszakban semmiképpen ne induljanak el gépjárművel a temetés helyszínére (Makkosmáriára)!

4. A gyászmise után közvetlenül gyalogos megemlékező zarándoklat indul a gyászmise helyszínéről (1,8 km meredek aszfaltozott úton); a Domonkos nővérek rendháza elől a Makkosmáriai kegytemplom kertjébe, ahol közös imádsággal és búcsúztató beszéddel zárul a zarándoklat programja. A helyszínen lesz lehetőség szeretett plébánosunk, Kristóf atya sírjánál egyénileg is imádkozni, hálát adni életéért, kegyeletet leróni és megemlékezni.

5. Aki a zarándokokat meg szeretné vendégelni egy kis pogácsával, apró sós süteménnyel, az kérjük hozza el felajánlását január 26-án (pénteken) este 19 órára a Budakeszi Havas Boldogasszony templom sekrestyéjébe.

6. További kérdésekkel, esetleges információ kéréssel forduljanak bizalommal a szervező Budakeszi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének alábbi tagjaihoz:

  • Kórósi Miklóshoz (e-mail: korosimiklos1@gmail.com, telefonszám: 06304037736)
  • Schrotti Jánoshoz (e-mail: schj71@gmail.com, telefonszám: 06309318230).

Budakeszi Római Katolikus Egyházközség

 


 


Összes esemény