+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Felhívás - Diósd Város Díszpolgára cím

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Diósd Város Díszpolgára cím adományozásáról elérthető a Nemzeti Jogszabálytárban itt: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/536535

 

Felhívás Diósd Város Díszpolgára jelölésre

Diósd Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 24/2021 (XI.26) önkormányzati rendelet értelmében Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek cselekedeteit megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Diósd Város Díszpolgára címet alapított.

Ki kaphatja meg a díjat?

 

(1) Diósd Város Díszpolgára cím azon magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki Diósd város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével hozzájárult, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll, illetve állt.

(2) Díszpolgári cím adományozható annak is, aki kiemelkedő tevékenységével jelentősen hozzájárul a demokratikus fejlődés, és az emberi szabadságjogok kiteljesedéséhez.

 

A képviselő-testület döntött arról, hogy 2022. évben díszpolgári címet kíván adományozni.

Évente egy díszpolgári cím adományozható (elhunyt személynek posztumusz díszpolgári cím adományozható).

 

Javaslattétel:

A díszpolgári cím adományozását Diósd Város Polgármesterénél lehet indítványozni, melynek határideje 2022. július 31.

 

Javaslatot tehet:

a) a képviselő-testület tagja;

b) településen működő politikai párt;

c) bármely helyi közösség vagy társadalmi szervezet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  1. Az ajánlott személy nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, állampolgárságát, tevékenységére vonatkozó adatokat.

 

  1. Posztumusz adományozás esetén az oklevél és emlékplakett átvételére jogosult személy családi és utónevét, valamint lakcímét.

 

* Minden jelöltnek szükséges nyilatkoznia a rendelet 2. melléklete szerinti személyes adatok nyilvántartásáról!

 

Döntés előkészítés:

A díszpolgári cím adományozására irányuló javaslatokat az e célra létrehozott Előkészítő Bizottság véleményezi. Az Előkészítő Bizottság ajánlása alapján az adományozásra a polgármester tesz javaslatot a képviselő-testületnek. Az adományozásra irányuló előterjesztésben a megalapozott döntéshez szükséges részletességgel be kell mutatni a jelölt személy életútját, valamint a díszpolgári cím alapjául szolgáló érdemeket. A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

Jelen felhívás nem teljeskörű, kérjük díjra jelölés előtt a rendeletet és mellékleteit átolvasni!

 


 


Összes esemény