+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-24

Diósdi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 11.

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. december 31-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélszolgálati és egyéb feladatok ellátása. Általános igazgatási ügyek helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban szerzett - legalább 1 év szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       kttv fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 •       hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,
 •       nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1958-20/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyfélszolgálati ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor - ha nem áthelyezéssel történik -, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény 46.§.(1.) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59.§.(5.) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       -Diósd Város Honlapja: www.diosd.hu - 2022. október 26.

 


 


Összes esemény