+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-22

Diósdi polgármesteri hivatal Műszaki ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.13. 00:00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DIÓSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

MŰSZAKi ÜGYINTÉZŐ

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A helyi közszolgáltatások körében közreműködik az épített és természeti környezet védelmében, vízrendezéssel, a csapadékvíz elvezetésével, a csatornázással, a közterületek fenntartásával, a település-tisztasággal, az egészséges ivóvízellátással, és a helyi közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában: közútkezelői feladatok és tulajdonosi hozzájárulások, burkolatbontási engedélyek, nyomvonalas létesítmények terület-felhasználási engedélyek, közterülethasználati engedélyek, szakhatósági hozzájárulások előkészítése. Az önkormányzat tulajdonában lévő út és járda karbantartási munkálatainak megszervezése. Közreműködés a vízelvezetéssel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, csapadékcsatorna kezelői feladatok. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása.

Az önkormányzat városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatainak ellátásában való közreműködés, kapcsolattartás az önkormányzat gazdasági társasságával, Városgazda Intézménnyel. A műszaki, beruházási feladatokkal kapcsolatos szerződések, megrendelések előkészítése.

Önkormányzati karbantartások, felújítások, beruházások végrehajtásának műszaki támogatása, a kivitelezéshez szükséges felmérések és költségvetések előkészítése, az állagmegóvási munkálatok megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, munkaterület átadás-átvétele, a kivitelezési munka folyamatos ellenőrzése, kivitelezői és szolgáltatói számlák ellenőrzése, kifizetések szakmai teljesítésigazolásának előkészítése, műszaki adatszolgáltatás, üzembehelyezési okmányok előkészítése.

Ellátja a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos feladatokat: előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók készítése. Részt vesz a beruházások megvalósításának szervezésében, koordinálásában, ellenőrzésében. Feladatai közé tartozik a támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk, pályázati munkarészek kidolgozása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Diósd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat elektronikusan nyújtható be a jegyzo@diosd,.hu e-mail címen keresztül. Az e-mail tárgysorában kérjük megadni: "MŰSZAKi ÜGYINTÉZŐ álláspályázatra". A pályázatról további információt Kujáni Beáta nyújt a 20/228-2854 telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Diósd Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadó. Kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§.(1). bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pontja

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség;
 • vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem Egyéb pályázati előnyök:

 • Útépítési-mélyépítési területen szerzett kivitelezési és szakmai tapasztalat
 • Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság és gyakorlat
 • Közbeszerzések lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Tűzvédelmi szakvizsga
 • Közbiztonsági referens képzés megléte
 • Esélyegyenlőségi referens képzés megléte

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.13. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a jegyző -a polgármester egyetértésével- dönt, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.29.

 


 


Összes esemény