+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-22

Diósdi polgármesteri hivatal Közterület felügyelő

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.13. 00:00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DIÓSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterület jogszerű használatának ellenőrzése, közreműködés a közterület védelmében, a közrend és a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Közrendvédelmi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Diósd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vörös Szilvia nyújt a 06/30/220-6385 telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049. Diósd, Szent István tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület felügyelő. A pályázat benyújtható elektronikusan is a jegyzo@diosd.hu ÉS a feher.laszlone@diosd.hu email-címekre megküldve.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A közterület felügyelői állásra kizárólag szakképesítéssel rendelkező pályázót kívánunk alkalmazni. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§. (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek eseténkinevezésre az 59.§. (5) pontja irányadó. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Közszolgálati középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés vagy középiskolai végzettség.

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem Egyéb pályázati előnyök:

 • polgármesteri hivatalban, illetve közterület-felügyeletnél hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.13. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a jegyző -a polgármester egyetértésével- dönt, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül vagy érvénytelenűl pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.29.

 


 


Összes esemény