+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-23

Diósdi polgármesteri hivatal Környezetvédelmi ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.10. 00:00

DIÓSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Környezetvédelmi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Ellátja az önkormányzat, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, növényvédelmi és hulladékgazdálkodási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, helyszíni szemlék lefolytatásával. Ellátja a zaj és rezgésvédelmi feladatokat. Ellátja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat. Közreműködik a rendkívüli levegőtisztaság védelmi intézkedési terv megalkotásában, valamint a helyi környezetvédelmi program előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a kút létesítésével kapcsolatos feladatokat. Intézi az ingatlan előtti közterület tisztántartásával kapcsolatos ügyeket. Környezetvédelmi jogi megfelelőség rendszeres értékelése, jogszabályok változásának nyomon követése. Környezetvédelmi tárgyú alapbejelentések és változásjelentések elkészítése. Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi tárgyú bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a hatóságok felé.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Diósd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat elektronikusan nyújtható be a jegyzo@diosd,.hu e-mail címen keresztül. Az e-mail tárgysorában kérjük megadni: "Környezetvédelmi ügyintéző álláspályázatra". A pályázatról további információt Kujáni Beáta nyújt a 20/228-2854 telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Diósd Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadó. Kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§.(1). bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

Feltételek, Előnyök

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános képzési programok, tovább nem bontható, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 26. pontja szerinti végzettségek

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • közigazgatási gyakorlat
 • kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció
 • terhelhetőség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • közigazgatási alapvizsga / szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.10. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a jegyző -a polgármester egyetértésével- dönt, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.21.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.26.

 


 


Összes esemény