+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-23

Diósdi Dió óvoda 1 fő Óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.17. 00:00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DIÓSDI DIÓ ÓVODA

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

1 fő Óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása:

 • Az Óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével.,
 • A csoportokban folyó pedagógiai munka tervezése, szervezése, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével,
 • Szülőkkel történő kapcsolattartás, az óvodai és családi nevelés egységének alakítása céljából, -A munkával kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 32 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Diósd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Diósdi Dió Óvoda három épületben működik, melyek egy vezetés alá tartoznak. Diósd város - fejlődése ellenére - még megőrizte falusias jellegét, valamint a régi Diósdhoz kötődő hagyományos rendezvényeit, melyekhez az óvodások és pedagógusok aktívan kapcsolódnak. E kapcsán nyílik lehetőség arra, hogy a pedagógusok megismertessék a kisgyermekeket a jelenkor szokásai mellett a múlt hagyományaival is.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Plusz juttatások: helyi béreltérítés, cafeteria, munkába járás költségtérítése, munkaruha térítés. Munkavégzés helye: 2049 Diósd, Ifjúság út 4. szám alatti óvodai épület.

Pályázatok beküldését a dioovoda@gmail.com e-mail címre kérjük.

Érdeklődés esetén tájékoztatást a 30/640-7450-es telefonszámon az Intézmény Igazgatója nyújt.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Intézményi iktatószám: 367-5/202
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem Egyéb pályázati előnyök:

 • a nevelés-oktatás területén, vagy óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Terhelhetőség (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.17. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.29.

 


 


Összes esemény