Barnakőszén felmérés

Tájékoztatás barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezők felméréséről

A barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező személyek részére a Kormány lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

A felmérés keretében 2022. szeptember 28-ig kérjük az igénybejelentéseket eljuttatni az önkormányzat részére az onkormanyzat@diosd.hu e-mail címre. A bejelentésekhez kérjük, hogy minden esetben szíveskedjenek kitölteni a mellékelt nyilatkozatot, melyben hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!