+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-22

Anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.31. 00:00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DIÓSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

ANYAKÖNYVVEZETŐ ÉS HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Anyakönyvi feladatok teljes körű ellátása, hagyatéki eljárások teljes körű lebonyolítása, népesség-nyilvántartással, lakcím-bejelentéssel, címnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása. Állampolgársági, névváltoztatással kapcsolatos ügyintézés.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Diósd

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vörös Szilvia irodavezető nyújt, a 06/30/220-6385 telefonszámon. Pályázat benyújtásának módja: postai úton Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( 2049. Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző, vagy elektronikus úton jegyzo@diosd.hu e-mail címre megküldve.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. (1). bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59.§. (5) pontja irányadó.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Általános képzési programok, tovább nem bontható, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7) Korm. rend. 1. számú melléklet 25. pontja szerint

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga vagy
 • besorolási osztályban: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga
 • Közigazgatásban szerzett 1 év szakmai tapasztalat
 • Nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Amennyiban az erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, elégséges az igénylésről szóló igazolás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Alapozó keretprogramok, felsőfokú képesítés

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.02.

 


 


Összes esemény