+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs
Pn
Szo
Vas

2023-02-07

Tájékoztatás Diósd településrendezési eszközeinek módosításáról, a nagyiskola környezetének átsorolásáról az iskolabővítés és egy sportcsarnok megvalósítása érdekében

A Kormány a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozatában egyetértett a Pest megyében lévő tankerületi központok által fenntartott, a Korm. határozat 1. mellékletében felsorolt köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztései előkészítésének megkezdésével. Ebben a mellékletben Diósd is szerepel.

Tájékoztatás Diósd településrendezési eszközeinek módosításáról, a nagyiskola környezetének átsorolásáról az iskolabővítés és egy sportcsarnok megvalósítása érdekében

A Kormány a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozatában egyetértett a Pest megyében lévő tankerületi központok által fenntartott, a Korm. határozat 1. mellékletében felsorolt köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztései előkészítésének megkezdésével. Ebben a mellékletben Diósd is szerepel.

Az állami fejlesztés során az Önkormányzat ígéretet kapott 8 új tanterem, szaktantermek, zenetermek, koncert-terem, tálaló konyha, tornaterem építésére, melyhez azonban megfelelő ingatlant kell a városnak biztosítania.

A településrendezési eszközök módosításának fő célja

A projekt legcélszerűbben a Gárdonyi Géza utca 14. sz. alatti iskola bővítéseként jöhet létre, ezért a 2542 hrsz.-ú, jelenleg parkolóként használt önkormányzati tulajdonú telek mellé még további területek bevonására lesz szükség, melyek a jelenleg érvényben lévő településrendezési eszközök szerint nem, vagy nem teljesen tartoznak az iskola számára meghatározott Vi-2 jelű vegyes intézményi övezetbe. Jelenleg a városüzemeltetés telephelyéül szolgáló 2540 hrsz.-ú és 2539 hrsz.-ú ingatlanok a településközpont vegyes terület Vt-2 jelű építési övezetébe tartoznak. A magántulajdonban lévő 2543 hrsz.-ú ingatlan pedig a hatályos településrendezési tervek szerint részben Vi-2 jelű vegyes intézményi övezetbe, részben Lke-6 jelű kertvárosias lakóterületi építési övezetbe tartozik.

A beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat a jelenlegi vegyes intézményi területnél nagyobb részt kíván megvásárolni az ingatlanból, és az egész ingatlanra ki szeretné terjeszteni az elővásárlási jogot. A telkek összevonásához, rendezéséhez, így a beruházás megvalósításához a hatályban lévő településrendezési eszközök módosításával egységesíteni kell az érintett ingatlanok területfelhasználási egységeit és a területre vonatkozó építési övezeteket.

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete

Fenti cél érdekében Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2020. (II.27.) számú határozatában döntött Diósd Város hatályban lévő településrendezési eszközeinek, a Településszerkezeti tervnek, a Helyi Építési Szabályzatnak és a Szabályozási tervnek a 2539, 2540, 2541/1, 2542, 2543-as hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó részleges módosításáról.

A Képviselő-testület az említett 48/2020. (II.27.) számú önk. határozatával – közcélú beruházás megvalósulása érdekében – kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Diósd 2539, 2540, 2541/1, 2542, 2543-as hrsz.-ú ingatlanokat.

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. §-a alapján:

2. § 4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;”.

A 32. § pedig kimondja, hogy

32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.”

ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben tárgyalásos eljárással történik.

A Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.

Fentiek alapján jelen munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása során az Önkormányzat ezúton biztosítja az érintett lakosság és egyéb érintettek számára a véleményezés lehetőségét. A tervmódosítás dokumentációja megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.diosd.hu), és a Polgármesteri Hivatalban a Főépítésznél.

A részletes tájékoztatás érdekében Lakossági fórumot is tartunk

2020. március 30-án 17:00 órakor a Kék Géza Művelődési Ház (2049 Diósd, Szent István tér 5.) termében.

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni onkormanyzat@diosd.hu címen.

 

 

Dr. Kósa Balázs

 városi főépítész

 


 


Összes esemény