+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs
Pn
Szo
Vas

2023-02-07

Településfejlesztési Koncepció módosítása - tájékoztatás, véleményezés

Diósd Város településfejlesztési dokumentumai készítése, módosítása aktualitásairól

Településfejlesztési dokumentumok

Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-8 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.

Településfejlesztési Koncepció

A település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum. Készítésére a település önkormányzatának a település fejlődésének távlati elképzelései, jövőképe összefoglalásához, a felülvizsgálatára az országos, térségi és helyi társadalmi, gazdasági, infrasftuktúrával összefüggő stb. viszonyok, fejlesztési elképzelések, koncepciók és stratégiák változása nyomán időnként, de legalább 10 évente van szükség.

 

2018.04.17. 14:02
Diósd Város Településfejlesztési Koncepciója módosításának véleményezésre előkészített anyagai, alátámasztó és jóváhagyandó munkarésze feltöltésre kerültek, a Partnerek véleményét kérő Hirdetménnyel együtt elérhetők a lap alján található hivatkozásokról.

2018.02.20. 10:12
Diósd Város Településfejlesztési Koncepciója módosításának véleményezésre előkészített munkanyaga az alábbi hírben meghirdetett Lakossági Fórum kapcsán feltöltésre kerültek elérhető a lap alján található hivatkozásról.

2018.02.06. 14:14
Diósd Város Településfejlesztési Koncepciója módosításának - véleményezésre előkészített -  munkaanyaga elkészült. A munkaanyag véleméyezési szakaszba bocsátása előtti jóváhagyása Diósd Város Képviselő-testületének 2018. február 15-én esedékes ülésén kerül előterjesztésre. A jóváhagyást követően a felülvizsgált Településfejlesztési Kocepció tervezet a jogszabályok szerinti államigazgatási, érintett önkormányzati és partnerségi véleményezési szakasszal folytatódik. A partnerségi egyeztetés részeként Lakossági Fórum keretében ismertetésre kerül sor 2018. február 27-én 17:00-17:30-ig. A Lakossági Fórum - Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára is kifüggesztett - hirdetménye a lap alján található.

2017.12.06. 09:44
A Településfejlesztési Koncepció módosításának eljárása kapcsán 2017. december 5. 17:00-ra Diósd Város Polgármesteri Hivatal Dísztermébe meghirdetett Lakossági Fórum érdeklődőinek száma egy, azaz 1 fő volt. A meghallgatáson a tervezők, a Polgármester, Alpolgármester Asszony és a városi főépítész várták a lakossági indítványokat a város jövőbeni fejlődésének kijelöléséhez. A fórum során így nem sokasodtak a város következő 15-20 évére vonatkozó lakossági fejlesztési elképzelések, ugyanakkor a városvezetés, a tervezők a főépítésszel megvitatták a város hosszabb távú jövőjének lehetőségeit.

2017.11.27. 15:34
Diósd Város hatályos partnerségi egyeztetési rendele szerint az eljárás tájékoztatási szakasza alatt a Partnerek a 2017. december 5. 17:00-18:00-ra meghirdetett Lakossági Fórum keretében javaslatokat tehetnek a módosítás kapcsán a város távlati fejlesztései elképzeléseihez. Előterjesztéseiket a fórumon tehetik meg szóban a Polgármesteri Hivatal Disztermében, illetve a  fórum előtt és után (december 13-ig!) írásos formában a korábban (lásd: 2017.10.06-i bejegyzés!) megjelölt módon.

2017.10.06. 14:53
Diósd Város településrendezési eszközei módosítása kapcsán a hatályos Településfejlesztési Koncepció módosítására Diósd Város Önkormányzata 243/2017. (VIII. 31.) kt. határozat 1. pontjában rögzített döntésével eljárást indított. Diósd Város hatályos partnerségi egyeztetési rendele szerint az eljárás tájékoztatási szakasza alatt a Partnerek javaslatokat tehetnek a felülvizsgálat kapcsán a város távlati fejlesztései elképzeléseihez. Előterjesztéseiket a Polgármesternek címzett levélben adhatják le a Polgármesteri Hivatalban vagy külthetik meg a mellékelt felhívásban megadott elektronikus címre 2017. október 25-ig.

 


 


Összes esemény