+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-10-05

TAK-TKR dokumentumok

Diósd Város településképi eszközei - Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet,

Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell jeleníteni a településkaraktert meghatározó örökséget; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; meg kell tenni a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat - a településképhez illeszkedő telepítésre, terepalakításra, épület- és tetőformákra, anyagokra, építészeti részletekre, valamint az épületek, köz- és külterületek egyéb épített és környezeti elemeire kiterjedően; jó példák bemutatására, illetve amennyiben a településen tervben van, a beépítésre kijelölt új területek beépítési javaslataira.
 
Településképi (településkép védelmi) rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül. Első sorban biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával. Másodsorban önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer felállítását teszi lehetővé. Harmadsorban a településképi karakter megtartását, fejlődését szolgáló útmutató érvényesítésére településképi tájékoztatási, véleményezési és bejelentési eljárásokat állapít meg. Végül a településképet romboló helyzetek megelőzésére, kialakult helyzetek felszámolására alkalmas eljárásokat is hatályba léptethet.

 

2018.01.02. 15:42
Diósd Város településkép védelméről szóló 22/2018. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelete 2018. január 1. napján hatályba lépett. Az építési tevékenységek, reklám-, reklámhordozó vagy azokat tartó berendezések telepítése, illetve épületek rendeltetésének változtatása esetén a Helyi Építési Szabályzat mellet a Településkép védelméről szóló hatályos rendelet megállapításait is figyelembe kell venni. A felsorolt tevékenységek kapcsán a építési, településképi rendeletkben foglaltak értelmezése kapcsán - a díj- és illeték mentes - szakmai konzultáció, illetve azt követően szükséges településképi eljárás - 3000,- Ft illeték megfizetése melletti - indítása kérhető a honlap Ügyintézés oldaláról nyíló Településképi eljárások oldal útmutatása szerint.

2017.12.15. 14:39
Diósd Város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és településkép védelméről szóló rendelete (TKR) a Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésén jóváhagyásra került. Az új TAK és a TKR hatályba lépése 2018. január 1. napjára került meghirdetésre. A jóváhagyott TAK a város honlapjának "HÉSZ, településkép" oldalán, míg az új TKR a honlap "Rendeletek" oldalán, illetve a Nemzeti Jogszabály Tár - njt.hu - önkormányzati keresőfelületén keresztül elérhető januártól.

2017. 12. 06. 10:42
Diósd Város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és településkép védelméről szóló rendelete (TKR) széleskörű társadalmi egyeztetéssel bevonással és a nyilvánosság biztosításával és a jogszabályokban előírt egyeztetési eljárás lefolytatásával megtörtént. Az elkészült dokumentumok az egyeztetés során tett észrevételek és javaslatok alapján javításra kerültek, a jóváhagyásukra Diósd Város Képviselő-testületének 2017.  december 14-i rendes ülésére előterjesztés készült. Az előterjesztés mellékleteiként jóváhagyásra előkészített TAK tervezet az oldal alján lévő hivatkozáson elérhető:

2017. 11. 22. 14:51
A 2017. november 21-én megtartott rendkívüli ülésén Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyta a véleményezésre elküldött Településképi Arculati Kéziköny és Településképi rendelet tervezetek  szakmai, szakigazgatási és partnerektől beérkezett észrevételeit, véleményeit, illetve azok alapján a dokumentumok javításának - a főépítészi indoklás szerinti - javaslatait.

2017. 10. 18. 09:01
A 2017. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az elkészült Településképi Arculati Kéziköny és Településképi rendelet tervezeteket a szakmai, szakigazgatási, partnerségi véleményezési szakasz megkezdéséhez.

A véleményezésre jóváhagyott településképi eszközök tervezetei erre az oldalra is feltöltésre kerültek, Várjuk a Parnerek - a lakosság, a szakmai, gazdasági-, civilszervezeteket és hitéleti közösségeket, hogy észrevételeiket, javaslataikat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetekkel kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tegyék meg!

2017. 09. 22. 11:23
A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást követően a Városháza Dísztermében (2049 Diósd. Szent István tér 1.) 2017. október 3-án 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

Az előkészületben lévő Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet tervezet feltöltésre került (lásd: a lenti hivatkozásokon!) A kézikönyvben a település - építészeti sajátosságaik szerint - karakteres részeinek lehatárolásai, illetve a térképen megjelenítésre kerülő településrész nevek azok, amire a legsürgősebben várjuk a partnerek véleményét, észrevételét, esetleg módosítási javaslatait a következőkben megadott drótposta fiókba vagy egyéb küldeményként a Polgármesteri Hivatalba.

A dokumentumok javítása várható, így később is nézzen be, hogy az aktuális változatot letöltse!
 
A hatályon kívülre kerülő Parnterségi szabályzatot felváltó, a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen jóváhagyásra kerülő Partnerségi rendeletben megállapításra kerülő új szabályok szerint az érintett lakosság, civil, vallási és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek (Partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, továbbá benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 15 napon belül (2017. október 19-ig) a Polgármesternek címezve, vagy eküldhetnek a foepitesz (w) diosd.hu e-mail címre, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

2017. 04. 03. 14:03
A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozás előtti tájékoztatás érdekében a Városháza Dísztermében (2049 Diósd. Szent István tér 1.) 2017. április  18-án 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

A Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítéséhez, a település megkülönböztethető építészeti karakterű részeinek megállapításához Kérdőív készült, ami feltöltésre került (lásd: az előző oldaln!) A kérdőív alapján a kézikönyvben és a rendeletben a település - építészeti sajátosságaik szerint - karakteres részeinek lehatárolásai, illetve a térképen megjelenítésre kerülő településrész nevek azok, amire a legsürgősebben várjuk a partnerek véleményét, észrevételét, módosítási javaslatait a következőkben megadott drótposta fiókba vagy egyéb küldeményként a Polgármesteri Hivatalba.
 
A Parnterségi szabályok szerint a lakosság, civil, vallási és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek képviselői (Partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban javaslatot tehetnek elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, továbbá benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 21 napon belül (2017. május 7-ig) a Polgármesternek címezve, vagy eküldhetnek a foepitesz (w) diosd.hu e-mail címre, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
Várjuk javaslataikat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

 


 


Összes esemény