Adóügyek

Adóügyek

Adóügyek

 

Elérhetőségek:

Email: adoiroda@diosd.hu

Telefonszám: +23 545 556

Építményadó, telekadó, talajterhelési díj, adóhatósági igazolás: +36 30 731 5158, +36 30 609 7879

Helyi iparűzési adó, végrehajtás: +36 30 731 3852

Gépjárműadó, adóhatósági igazolások, túlfizetések: +36 30 376 2809

Fizetési könnyítés, egyedi kérelmek: +36 30 609 7892

E- önkormányzati portál:

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is - EVNY-ban szereplő) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati hatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont].

A gazdálkodó szervezetek és EVNY nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozók (még a szüneteltetett tevékenységű vállalkozó is) papír alapon semmilyen iratot nem nyújthat be, az így beérkező iratok nem váltanak ki joghatást, be nem nyújtottnak minősülnek.

Továbbá a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint e-papír szolgáltatás útján kizárólag olyan beadvány nyújtható be, melyre az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus (E-önkormányzat portál) űrlapot nem rendszeresít. Amennyiben rendelkezésre áll az elektronikus űrlap, úgy az e-Papir szolgáltatás útján benyújtott beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

E-mailben beküldött iratok szóbeli kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak minősülnek, ezért nem helyettesítik a jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltését. A nyomtatványokat eredetiben (postán, személyesen) vagy elektronikusan kell beküldeni az Adóhatóságnak.

Az adózó az E-önkormányzat portálon - EFER - is teljesítheti befizetését.

 

A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség adatai:

Hivatal neve: Diósdi Polgármesteri Hivatal

Rövid név: DIOSDPH

KRID: 604321736

 

Adóbeszedési számlák:

 

Számlaneve

Számlaszám

IBAN

Építményadó beszedési számla

10402142-49555654-48551114  

HU80

Telekadó beszedési számla

10402142-49555654-48551200  

HU86

Helyi iparűzési adó beszedési számla

10402142-21423750-70210000  

HU07

Gépjárműadó beszedési számla

10402142-21423750-70450000  

HU92

Pótlék beszedési számla

10402142-21423750-70690000  

HU80

Bírság beszedési számla

10402142-21423750-70520000  

HU40

Egyéb bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70380000  

HU80

Idegen bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70900000  

HU21

Talajterhelési díj beszedési számla

10402142-21423750-70830000  

HU73

Illeték beszedési számla

10402142-21423750-71000000  

HU16

Előrehozott helyi adó beszedési számla

10402142-00030956-00000003

HU13

 

A befizetésnél jelezze az adóhatósági nyilvántartási számát, adóazonosító jelét vagy adószámát. Hibás számlára történt befizetés átvezetését csak az Adózó kérheti.

A helyi adó rendeletek itt elérhetőek:
https://diosd.asp.lgov.hu/adoiroda

Tevékenységet szabályozó jogszabályok:

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 • Az adóigazgatási rendtartásról 2017. évi CLI. törvény
 • Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról szóló 2017. évi CLIII. törvény
 • Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • Az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető bevallási, bejelentkezési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM rendelet
 • Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.(XII.20.) PM rendelet
 • Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
 • Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016.(XII.19.) Kormányrendelet
 • Helyi adókról szóló 20/2017.(XI.21.) Önkormányzati rendelet
 • A talajterhelési díjról szóló 36/2004.(XII.17.) Önkormányzati rendelet
 • Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet