+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Adóügyek

Adóügyek

Adóiroda

 

Adóügyi információk, cikkek és tájékoztatók:

 

https://diosd.asp.lgov.hu/

 

Elérhetőségek:

​​​​

Helyi iparűzési adó, köztartozások kezelése és végrehajtások, meghatalmazások: 

+36 30 731 3852

 

A-J betűvel kezdődő nevek az építmény-, telekadóban és gépjárműadó:

+36 30 376 2809

 

K-ZS betűvel kezdődő nevek az építmény-, telekadóban és talajterhelési díj:

+36 30 403 2151

 

Adókönyvelés, túlfizetések rendezése, végrehajtási cselekmények:

+36 30 609 7879

 

Fizetési könnyítések, méltányossági kérelem, adóhatósági igazolások, egyéb ügyek:

+36 30 609 7892

 

A helyi adókról szóló rendelet elérhető: http://www.njt.hu/

Email: adoiroda@diosd.hu

E-mailben beküldött iratok szóbeli kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak minősülnek (ügyet nem indít, stb.), ezért nem helyettesítik a jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltését. A nyomtatványokat eredetiben (postán, személyesen) vagy elektronikusan (E-Önkormányzat Portál vagy e-Papir, ha nincs rá nyomtatvány) kell beküldeni az Adóhatóságnak.

 

Nyomtatványok

E-Önkormányzat Portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

 

Kitöltési útmutatók: https://diosd.asp.lgov.hu/kitoltesi-utmutatok-az-adougyekben 

 

Iratok benyújtásának módja:

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is - EVNY-ban szereplő) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati hatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. A gazdálkodó szervezetek és EVNY nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozók (még a szüneteltetett tevékenységű vállalkozó is) papír alapon semmilyen iratot nem nyújthatnak be, az így beérkező iratok nem váltanak ki joghatást, be nem nyújtottnak minősülnek. Továbbá a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint e-papír szolgáltatás útján kizárólag olyan beadvány nyújtható be, melyre az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus (E-Önkormányzat portál) űrlapot nem rendszeresít. Amennyiben rendelkezésre áll az elektronikus űrlap, úgy az e-Papir szolgáltatás útján benyújtott beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

 

A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség adatai

Hivatal neve: Diósdi Polgármesteri Hivatal

Rövid név: DIOSDPH

KRID: 604321736

 

Adóbeszedési számlák:

 Adószámla

Számlaszám

IBAN

Építményadó beszedési számla

10402142-49555654-48551114  

HU80

Telekadó beszedési számla

10402142-49555654-48551200  

HU86

Helyi iparűzési adó beszedési számla

10402142-21423750-70210000  

HU07

Gépjárműadó beszedési számla

10402142-21423750-70450000  

HU92

Pótlék beszedési számla

10402142-21423750-70690000  

HU80

Bírság beszedési számla

10402142-21423750-70520000  

HU40

Egyéb bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70380000  

HU80

Idegen bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70900000  

HU21

Talajterhelési díj beszedési számla

10402142-21423750-70830000  

HU73

Illeték beszedési számla

10402142-21423750-71000000  

HU16

Előrehozott helyi adó beszedési számla

10402142-00030956-00000003

HU13

 

 

 

Devizában történő helyi iparűzési adó megfizetése:

Önkormányzat neve: DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Számla száma: 10032000-00003549-02120015
Számla IBAN száma: HU08 1003 2000 0000 3549 0212 0015

 

Az adózó az E-Önkormányzat Portálon bankkártyával (EFER) is teljesítheti befizetését. Fontos, hogy a befizetéskor az adószámot, adóazonosító jelet, mutatót az átutalási bizonylat vagy a sárga csekk közleményében fel kell tüntetni. E nélkül előfordulhat, hogy az Adóhatóság a befizetett összeget csak késve, vagy tévesen számolja el. EFER (bankkártyás) befizetésnél csak az adózó fizethet, más nevében az adóhatóságnak benyújtott (elektronikus) meghatalmazás után, a meghatalmazó adózó felületén teheti meg. Hibás számlára történt befizetés átvezetését csak az Adózó kérheti, kérelem benyújtásával.

 

Tevékenységet szabályozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról 2017. évi CLI. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról szóló 2017. évi CLIII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.(XII.20.) PM rendelet

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016.(XII.19.) Kormányrendelet

Helyi adókról szóló 21/2022.(XI.22.) Önkormányzati rendelet

A talajterhelési díjról szóló 36/2004.(XII.17.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

 

 


 


Összes esemény